8/10/2018 » Casa dos Construtores e Portobello, no Flor de Sal